Electricitat i domòtica

Electricitat i domòtica

L’eficiència energètica i el confort son conceptes que cada cop estàn mes present en la nostra
vida.
L»augment del preu de l’energia i el compromís que cada cop mes estem asumint en la protecció
del medi ambient, fa que el nostre sector tingui un paper molt important al respecte.
Oferim als nostres clients els sistemes tencnològics mes avançats del mercat, control i
monitorització de consums, telegestió, automatització, aplicació de prioritats, son alguns dels
aspectes importants per reduir els consums.